Hniezdenie

Máte nárok nám poukázať 2 % či 3 % z vašej dane, ak vám v podanom daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní dane za rok 2021 vznikne daňová povinnosť. Ak sa rozhodnete pre naše občianske združenie Radostná práca, pomôžete nám naplniť plány na budúci rok.

Fyzická osoba má nárok na poukázanie 2 % zo svojich daní, avšak v prípade ak ste u nás v sade vykonávali v roku 2020 dobrovoľnícku činnosť, môžete mať nárok aj na poukázanie 3 % z dane. Všetkým, ktorí odpracovali 40 hodín, radi vystavíme potvrdenie.

Radostná práca, o.z.,
Čmelíkova 9, 821 03 Bratislava – Ružinov
IČO: 42364001
tel. 0903 265 476, lucie.meisner@icloud.com
IBAN SK0383300000002500867910 FIOZSKBAXXX

Ak ste zamestnanec, od zamestnávateľa, ktorý zúčtoval vaše Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021 si vyžiadajte potvrdenie o tom, že daň za rok 2021 bola zaplatená. Alebo si stiahnite tlačivo POTVRDENIE, vyplňte ho a dajte si ho potvrdiť u vášho zamestnávateľa. Vyplňte údaje o daňovníkovi v dokumente s názvom: VYHLÁSENIE o poukázaní sumy vo výške 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok 2020. Potvrdenie a Vyhlásenie pošlite do 30. apríla na adresu svojmu miestne príslušnému správcovi dane.

Ak si podávate daňové priznanie sami, v daňovom priznaní typu A vyplňte údaje o našej organizácii v oddiele VIII, typu B vyplňte údaje o našej organizácii v oddiele XIII.

Ak ste právnická osoba, môžete darovať 1 % z odvedenej dane, vyplňte, prosím údaje o našej organizácii v časti IV.

Rok 2022 v Sade u Harušťákov

Na kopaniciach je zvykom, že sa ľudia navštevujú a väčšie práce robia spoločne. Nadväzujeme na túto tradíciu a pracujeme s dobrovoľníkmi. Termíny sledujte, prosím na našom facebooku, lebo súčasná situácia nám nedovoľuje plánovať.