Komunita záhradka
Komunitná záhradka v Ružinove

Jana Horáčková

Myšlienka založiť komunitnú záhradku mi v hlave vŕtala už dlhšiu dobu. Najprv som sa chcela stať členom už existujúcej záhradky v mestskej časti Ružinov – Ostredky. Kapacita záhradky bola stále plne obsadená. Začala som teda rozmýšľať nad založením vlastnej záhradky v našom okolí pre seba a pre ľudí z okolia. Až výzva Nadácie mesta Bratislavy o ponuke dotácie na založenie komunitnej záhradky ma presvedčila o tom, že sa do projektu idem pustiť.

Získanie grantu

Po požiadaní o grant nám mesto schváillo 3000 eur. Boli sme schopní postaviť plot, nakúpiť hotové vyvýšené záhony, zeminu, nádrže na vodu a ostatný potrebný materiál a náradie. Projekt by sa nerozbehol správnym smerom bez komunity ľudí. Vďaka spropagovaniu záhradky na sociálnych sieťach a letákoch po okolí sme sa spojili a  každý priložil ruku k dielu. Na jeseň bola zvolaná brigáda. Všetci sme sa zišli na pozemku a behom pár hodín ho pokosili, vyčistili od náletových drevín a vykopali jamy na osadenie plotu. Neskôr sa nahodilo pletivo a plot bol hotový. Na druhej brigáde si už každý záhradkár napĺňal záhon zeminou a pripravoval box na prezimovanie.

Plány

V súčasnosti sa na záhradke nachádza tridsať vyvýšených záhonov a je plne obsadená. Záujem o miesto bol veľký a stále sa prihlasujú záujemcovia, ktorých musím odmietnuť. Dopisujem ich na čakaciu listinu, ak by niekto svoje miesto prepustil. 

Tento rok máme v pláne získať ďaľšie dotácie. Od MČ Ružinov a aj iných zaujímavých grantových programov, aby sme mohli ďaľej záhradku zveľaďovať. Na jar by sme zo získaných peňazí chceli postaviť altánok, zrealizovať systém na zber dažďovej vody, vyriešiť otázku napojenia sa na mestskú vodu, osadiť detské prvky ako šmyklavka, hojdačky a pieskovisko. V neposlednom rade sadiť a pestovať plodiny v záhonoch, veď to bol vlastne cieľ ?