Hostinec u Klačkov

Takto snívame

Usadlosť „ U Kľačkov“ v Lubine je na ceste vedúcej k Holubyho chate na Veľkej Javorine. Tradičné gazdovstvo bolo postupne prestavované. Ku krčma z nepálenej hliny bola pred sto rokmi pristavaná dvojpodlažná budova prevažne z plnej pálenej tehly.

Už dlhší čas hľadáme ideálny spôsob obnoviť charakter pôvodnej stavby v spojení s okolitou prírodou a udržateľným a rentabilným využitím. Chceme otvoriť multifunkčný priestor s ponukou sezónneho občerstvenia a posedením v hostinci, na nádvorí a v jedlej záhrade. Plánujeme ponúkať lokálne produkty aj zo Sadu u Harušťákov a poriadať komunitné akcie ako koncerty a vzdelávacie aktivity. Vytvoríme aj zázemie pre cyklistov. 

Pri obnove areálu ponecháme čo najviac pôvodných prvkov, rekonštrukciu plánujeme robiť tradičnými technológiami, aby priestor nestratil svoju autenticitu. Hostinec U Kľačkov bude priestor pre aktivity, oddych a poznávanie, s ambíciou využiť a zhodnotiť lokálne danosti. Cieľom je rekonštrukcia a modernizácia tohto objektu.

Ak máte záujem stať sa súčasťou nášho projektu, neváhajte nás kontaktovať. Branislav Uherek, uherek@officesrevis.sk a Lucie Meisnerová lucie.meisner@icloud.com